.
strona główna | powrót do listy artykułów
...
.


Filozoficzny punkt widzenia
Pacology
Tłumaczenie artykułu: Marcin Samsel


     Głęboko wierzę, że Tupac Shakur był jednym z największych filozofów mojego pokolenia. Muzyka Tupaca ukazywała jego poglądy i wierzenia naszego świata, świata, którego plugastwo i brud symbolizuje się poprzez ludzi z getta, jednych z najlepszych ludzi na świecie. Webster określa filozofa jako osobę, która myśli nad sensem istnienia, relacjami umysłu z materią i problemami, co jest dobre, a co złe. Tupac był filozofem ponieważ pokazywał, że to co większość ludzi uważa za dobre, jest zwykle złe. Ludzie ci nie zdają sobie sprawy, że izolowanie w gettach rani ludzi w nich żyjących. Na przykład zagadnienia takie jak opieka społeczna i talony na jedzenie. To były rzeczy, w które Pac wierzył i wspierał kiedy były potrzebne, ale nie wtedy, gdy były wykorzystywane jako, jak to nazywał, „pasożytowanie”. Nazywając Tupaca filozofem, nie uwłaczam filozofom z przeszłości, lecz uważam to jako dodatek do ich teorii i podejścia. Robię to w celu ukazania, że filozofia się zmienia, i że Tupac Shakur poczynił największą i najważniejszą zmianę w filozofii kiedykolwiek, zmianę z wykształconego na niewykształconego, lecz doświadczonego człowieka. Tupac wzniósł filozofię na nowy poziom, wystawiając ludzi z getta na widok publiczny i pokazując, że są ważni, źle traktowani i powinni być wysłuchani i powinno się liczyć z ich zdaniem. Tupac był pierwszym i jedynym filozofem naszych czasów, który dobrze określił problemy getta i przedstawił jego własny sposób rozwiązania tych problemów. Porównując Tupaca z wielkimi filozofami przeszłości, możemy zaliczyć go do grupy takich wielkich ludzi jak Alexander Hamilton, John Hancock, a nawet greckich filozofów z przeszłości takich jak Sokrates i Arystoteles. Próbując znaleźć związek pomiędzy filozofem z przeszłości i Tupac’iem, porównam go do Sokratesa. Chciałbym przedstawić trzy wydarzenia z życia każdego z nich, a następnie pokrótce je porównać.

Sokrates:
1. Zmarł z powodu trucizny. Świadomie ją zażył, ponieważ uważał, iż Bóg chce abyśmy podporządkowywali się prawu ziemskiemu.
2. Przedstawienie grzechów człowieka w świetle słowa Bożego.
3. Głosił o istnieniu jednego Boga. Poglądy Sokratesa były prawidłowe, lecz różne od tych, w jakie wierzyła większość ludzi jego czasów.

Tupac:
1. Zmarł śmiercią tragiczną, został zamordowany przez tych, którzy byli mu przeciwni.
2. Przedstawienie społecznych chorób Ameryki w świetle tego, co powinno być standardem oraz prawidłowością.
3. Eksponował przemoc, ubóstwo, nienawiść panujące w gettach Ameryki i w ten sposób chciał zmienić istniejący tam stan rzeczy.

Porównując obie postaci możemy zauważyć, iż Tupac Shakur został zamordowany, a Sokrates świadomie stracony. Obaj głęboko wierzyli, że mają rację, i obaj mieli w tym słuszność. Myślę, iż prawdą jest, że obaj wiedzieli, iż zginą, nie wiedzieli tylko kiedy. Najwyższy czas by przedstawić Tupaca jako filozofa. Ukazał on co działo się w getcie i nawet przepowiedział co może się tam stać. Sokrates zaś przedstawił problemy swoich czasów, oparte wyłącznie na jego wierzeniach religijnych. Myślę, iż rzeczą oczywistą jest, że Sokrates głosił przesłanie dotyczące religii, podczas gdy Tupac głosił to, co faktycznie dzieje się tu i teraz, w naszym świecie.
 

 1997-2013 Poznaj Tupaca - wszelkie prawa zastrzeżone!...